اطلاعیه ها
جلسه پذيرش مرحله دوم

جلسه پذيرش مرحله دوم در تاريخ 20 ادريبهشت 97 برگزار مي گردد. جهت اطلاع از شرايط آن در بخش اعضا به قسمت پذيرش مراجعه نماييد.

جهت شركت در كارگاه اثر و دوره بيولوژي زندگي و آشنايي با هوميوپاتي كلاسيك، حضور در جلسه پذيرش مرحله دوم الزامي مي باشد.