اطلاعیه ها
تغيير تاريخ جلسه سوم کارگاه اثر

با توجه به دستورالعمل وزارت ارشاد و شرايط موجود و اهميت سلامتي جامعه خصوصا شرکت کنندگان عزيز، به اطلاع مي رساند جلسه سوم کارگاه اثر در تاريخ (( 29 فروردين 1399 )) برگزار مي گردد.