اطلاعیه ها
جلسه پذيرش 27 تير

عزيزاني که تمايل به حضور در جلسه پذيرش 27 تير جهت نام نويسي کارگاه عبور مهر را دارند، مي‌توانند تا تاريخ 25 تير ساعت 12 ظهر، فرم نام نويسي اوليه ي خود را از طريق سايت قسمت پذيرش ارسال نمايند.
اين جلسه با رعايت اصول بهداشتي برگزار مي‌گردد.