اطلاعیه ها
جلسه پذيرش مرحله اول

جلسه پذيرش مرحله اول جهت شركت در كارگاه عبور مرداد در تاريخ 20 ارديبهشت 97 برگزار مي گردد لطفا جهت شركت فرم پذيرش را تكميل نماييد.