اطلاعیه ها
جلسه پذيرش مرحله اول

جلسه پذيرش جهت شركت در كارگاه عبور ارديبهشت ماه در تاريخ 7 فروردين 97 برگزار مي گردد لطفا جهت شركت فرم پذيرش را تكميل نماييد.