سمینار و رونمایی کتاب هومیوپاتی برای گیاهان

سمینار دو روزه "هومیوپاتی برای گیاهان"

 

 

با حضور خانم ها Christiane Maute  و Cornelia Maute در ایران

و رونمایی اولین کتاب انتشارات اطلس پیدایش "هومیوپاتی برای گیاهان"

راهنمای کاربردی برای گیاهان خانگی، بالکنی و باغ

https://christiane-maute.de/en

 

پنج شنبه 30 فروردین 97 : بخش تئوری و رونمایی کتاب در کتابخانه ملی

و جمعه 31 فروردین 97 : بخش عملی در باغ گیاهشناسی

 

 

برای اطلاعات بیشتر و نام نویسی به لینک زیر مراجعه فرمایید: