واتساپ اطلس پیدایش

برای اولین بار پروژه تحقیقاتی داروهای هومیوپاتی برای گیاه برنج با عنوان پاسخ‌های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج (Oryza sative) تحت تاثیر ترکیبات فوق رقیق شده (داروهای هومیوپاتی):

موسسه فرهنگی اطلس پیدایش با سپاس و قدردانی از مسئولین دانشگاه شهید بهشتی که در جهت حفاظت از محیط زیست ایران پیشگام شده و امکان نوینی ایجاد گردیده که تحقیق در زمینه درمان بیماری های برنج، این محصول بسیار ارزشمند، استراتژیک و حیاتی را در مسیر احیاء و سلامتی آن بازنگری داشته باشیم.

برنج از مهم ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند و ضمناً به عنوان گیاه مدل، برنج سنگ بنای ژنتیک در کشاورزی است.

بنابراین بررسی اثرات داروهای هومیوپاتی در افزایش سرعت جوانه زنی، کیفیت ریشه‌زایی و بهبود توانایی رشد و مقاومت به تنش‌های محیطی مانند سموم آلوده کننده خاک و یا شوری می تواند افق جدیدی را در بهبود کیفیت و کمیت کشت این گیاه در کشور داشته و همچنین در ایجاد مستندات علمی حاکی از اثرگذاری داروهای هومیوپاتی موثر خواهد بود.

طرح مزبور با همکاری محققین، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، سرکار خانم سبا حسینیان و خانم ها کریستین و کرنلیا ماوته (Christiane & Cornelia Maute) به عنوان مشاورین پروژه از کشور آلمان قطعاً در فرهنگ سازی نقش تحقیقات در توسعه کشور و همراه شدن جامعه با مقولات علمی–تحقیقاتی را که هر چند کوچک می‌باشند تبیین می‌نماید.

لینک مطلب 

اسکرول به بالا