واتساپ اطلس پیدایش

آشنایی با ما

تاریخچه

مجموعه اطلس پیدایش در سال 1379 فعالیت خود را در حوزه توسعه فردی توسط آقای سعید حسینیان با 6 نفر شرکت‌کننده آغاز نمود. این فعالیت‌ها سال‌ها در مراکز رسمی کشور ادامه یافت و ارائه کارگاه‌های متعدد در فرهنگسراها و سالن‌های همایش با حمایت داوطلبین برنامه‌ریزی، تدوین و اجرا گردیده است.

اغلب برنامه‌های موسسه فرهنگی اطلس پیدایش از سال 1389 تاکنون طی تفاهمی بلندمدت با کانون اسلامی انصار در این مجموعه گران‌قدر برگزار شده است. موسسه در سال 1394 با کسب مجوز با عنوان موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره اطلس پیدایش به شماره ثبت 34806 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های فرهنگی، تحقیقاتی و انتشاراتی دیگری نیز به فعالیت‌های خود افزوده و متعهد است این رسالت را در تعاملی سازنده با جامعه تداوم بخشد.

فعالیت های موسسه

سمینارها

فعالیت های تکمیلی

همکاری با ما

داوطلبین

گروه اطلس پیدایش

فعالیت های موسسه

فعالیت های تکمیلی

همکاری با ما

داوطلبین

گروه اطلس پیدایش

فعالیت های موسسه

سمینارها

………………………

فعالیت های تکمیلی

………………………

همکاری با ما

این کارگاه ……

داوطلبین

این کارگاه ……

گروه اطلس پیدایش

این کارگاه ……

آلبوم تصاویر

اسکرول به بالا