تاریخ‌ها با نهایی شدن تقویم ژئوفیزیک سال 98 قطعی می‌گردد.