کارگاه عبور
شماره : 2001

نام ونام خانوادگي:    ا.ر

خوشبختانه چيزي که از عبور دريافتم با هدف من در زندگي همراه بود که مسير را مشخص، آسفالت و روشن نمود که رانندگي در اين جاده بسيار ساده‌تر خواهد بود. تعريف من از زندگي چنين بود: بتوانم از زندگي خود لذت ببرم و ديگران را سهيم و خوشحال کنم و از ديدن خوشحالي و رضايت ديگران، حال کنم. در اين بين از بين بردن آلودگي‌ها و اشکالات خود به منزله افزايش توان راننده در طي اين مسير هيجان انگيز زندگي است که با تمرين، عبور  مي‌تواند مرا به راننده بهتري تبديل نمايد. عبور موزيک خوش صداي ماشين من در زندگي خواهد بود.

 

شماره : 2002

نام ونام خانوادگي:  ا.ز

 «با ياد او»

ياد گرفتم زندگي کنم.فهميدم زندگي گذران زمان نيست.زندگي يعني بودن در حال.زندگي يعني يه جريان که بايد با آن همراه شد.من دوست داشتن بي‌قيد و شرط رو ياد گرفتم . ياد گرفتم که قضاوت نکنم و هيچ حسي زيباتر از درک بدون قضاوت نيست .يادگرفتم قبل از انتظار عشق بورزم. بدون چشم داشت و بعد از اون اتفاقات خوب خودشون ميان .ياد گرفتم سپاسگذار باشم و حامي .در آخر از فريبا و مادرم و خانواده و خدا و همه سپاسگذارم و از تمام افراد زندگي‌ام قدردانم.     فهميدم زندگي زيباست.( :

شماره : 2003

نام ونام خانوادگي:   ا.م

با ياد او

خدا را شاکرم بخاطر تمام نعمت ها و بخاطر اين فرصت رشد و تولد که دوباره به من داد تا معناي زيباتري از زندگي رو درک کنم و از معرف عزيزم بابت اين بذري که در وجود من کاشت قدرداني ميکنم و از تو فريبا عزيز قدرداني دارم بابت اين که مثل يک باغبان اين بذر را در درون من رشد دادي و واقعاً چه زيبا زيبا گفت سهراب که ... جور ديگر بايد ديد به اميد آگاهي   95/11/15    

 

شماره : 2004

نام ونام خانوادگي:  ب.ب

خدارا شاکرم، به خاطر اينکه من را در مسير آگاهي قرار داد. تا بتونم از اين لحظه به بعد که تولدي دوباره داشته ام، بودن در لحظه لحظه زندگي را تجربه کنم. پيدا کردن نقاط ضعف و تاريکي هاي درونم، به من انگيزه بسيار زيبايي براي شروع دوباره داد. تا بتوانم با آگاهي، هم خودم و هم تمام آدم هايي که به نحوي در ارتباط هستيم را شادتر و خوشحال تر کنم. فريبا جان، مربي عزيز و دلسوز ما، قدردان زحمات شما هستم تا آخرين لحظه زندگيم.  

 

شماره : 2005

نام ونام خانوادگي:  پ.ب

 

روزها فکر من اين است و همه شب سخنم ..که چرا غافل از احوال دل خويشتنم ... از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود ... به کجا مي روم آخر، ننمايي وطنم... اين چند هفته بعد از مقدار کمي آگاهي که پيداکردم مدام به اين سخن حضرت «مولانا» فکر مي کنم . قدردانتون هستم که فقط به آتيش من جرقه زدين... همين خدارو شکر که هنوز آدمي نشدم که پذيراي اين جرقه نباشم. خدايا شکرت که هنوزم اين فرصت رو دارم که در خودم پويش کنم. مرسي بابت تمام زحماتتون ... فراموشتون نمي کنم شما هم فراموش نکنيد.     پ.

شماره : 2006

نام ونام خانوادگي: ر. ا

حس مي کنم مي تونم يه زندگي جديد رو شروع کنم.سلامتي ميتونه مجدداً به من برگرده.زندگي به اون سختي که فکر مي کردم نيست..فقط ذهن متوهم من بوده که تا الان باعث نارضايتي من شده. . .خدايا ازت ممنونم که هوامو داري. .

 

شماره : 2007

نام ونام خانوادگي: ر. ش

  فريبا جان

قدرداني من از شما بسيار عميق است به اين خاطر که در فرصتي که بخودم داده بودم من را با قسمتي از ندانسته هاي وجودم آشنا نمودي ،فهميدم که چقدر با سرعت پيش مي رفتم و از کنار خيلي از لحظه ها بدون حضور رد مي شدم، آنقدر که زندگي را مزه مزه نميکردم، در اين فرصت چند روزه يادگرفتم به نشانه ها به کلام ديگران و به خودم با آرامش بيشتري نگاه کنم و همين تمرينات هرچند اندکي که کردم باعث آرام شدن ذهن من شد (که اين فقط يکي از دستاوردهاي من در اين دوره بود)  .  خدا را شاکرم که مسير اين آشنايي و آگاهي را برايم هموار نمود و با مربي مانند تو نازنين آشنا شدم. 

ر.ش

 

شماره : 2008

نام ونام خانوادگي: ز.ت

خيلي خوبه که من اينجام چون حال دلم خيلي بهتره. دل آشوبيم کمتره مي تونم نفس عميق بکشم- دنيا و آدمهاش رو مي بينم و بهشون توجه مي کنم خدا رو شکر مي کنم که هستم زندگي مي کنم شکر مي کنم که پدر و مادرم زنده هستن عزيزاي زندگيمو دارم از خدا ممنونم- از اينکه بچم سالمه و از خيلي چيزاي ديگه که دارم و نمي بينمشون. از شما قدر داني مي کنم به خاطر اينکه بهم ياد دادين زندگي رو همين جوري که هست زندگي کنم و ازش و از آدمهاي اطرافم لذت ببرم.

 

شماره : 2009

نام ونام خانوادگي:  س.ا

لحظ? اکنون ميراث گذشته است  و چون اين لحظه از زندگيم رو از صميم قلب دوست دارم،گذشته ام رو با هم? تلخي و شيريني، کم وزياد، سخت و آسون، مي پذيرم وقدردان تمام پيشامدهاي زندگي ام هستم!

      با سپاس ازدور? عبور بهمن 95       نگاهم و حضورم در زندگي کاملاً تغيير کرد        ممنون

شماره : 2010

نام ونام خانوادگي: ص.ج

قدردان فريبا هستم چون حس الان من اينه که به خودم آگاه تر شدم و شکر مي کنم خداي مهربان رو که من رو در اين مسير قرار داده و مي خواهم در همين مسير زندگي کنم چون اين مسير، مسير رشد و آگاهي منه و زندگي بسيار ساده است و توانمندي من بسيار فراوان مي باشد.

 

شماره : 2011

نام ونام خانوادگي: ن.ط

قدردانم از فريباي عزيز که دنياي آگاهي و ابزارهاي ورود به اين دنيا رو به زباني ساده و قابل فهم با ما آشنا کرديد. مهم ترين دست آورد من از اين تمرين و تجربه ام براي شايد اولين بار، برگشتن به خودم، دوست داشتن و توجه به خودم بود. اين بود که اول از همه چيز بايد درون خودم رو ببينم و در روشنايي کامل با خودم و چيزي که واقعاً هستم آشنا بشم. زيباترين جمله براي من در اين دوره زندگي با بودن آنچه که هست بود و تأثيرگذارترين کلمه «اکنون». اميدوارم با چيزهاي کمي که تونستم در اين جلسات درک کنم بتونم زندگي بهتري تو دنياي آگاهي داشته باشم.    سپاس از شما

 

شماره : 2012

نام ونام خانوادگي:  ع. ي.

فهميدم زندگي و ارتباط هام باهاش خيلي ساده اس...ولي الکي پيچيده اش کرديم و روابطي توش ايجاد کرديم که باهاش سرگرم شديم و کيف نمي کنيم...مرسي به خاطر سادگي... مرسي به خاطر تحول...مرسي به خاطر کيف کردن ام...

شماره : 2013

نام ونام خانوادگي: ف. ط.

حس يک آدمي را دارم که در نقطه ي آگاهي ايستاده بود و فکر مي کرد که مي داند. اما الان در جايي که ايستاده ام دقيقاً فکر مي کنم که نقطه ي آگاهي اصلي است يعني :    مي دانم که نمي دانم . در حالي که در گذشته فقط فکر مي کردم که مي دانم  که نمي دانم  در حالي که نمي دانستم .  از شما ممنون هستم که به عنوان يک انسان تجربيات زندگي خودتان را با من سهيم شديد تا بتوانم در اين سهيم شدن خودم را بيشتر و بيشتر ببينم .                     با سپاس

 

شماره : 2014

نام ونام خانوادگي: ف. ح. ت.

تقريباً آن چيزي شدم ، که ساليان سال ازخودم توقع داشتم ، نمي توانم بگويم که کامل شده ام ولي شايد تا حدودي به خواسته ام نزديکتر شده ام . يعني به خودِ خودم نزديکتر شده ام و اين نزديکتر شدن شايد در گروِ تمرين هاي مستمري باشد که بايد مدتها روي خودم انجام دهم . تا به منِ واقعيم برسم .

 

شماره : 2015

نام ونام خانوادگي: م. ع.

خدا را شکر مي کنم بخاطر زندگي خوبي که دارم و خدا را شکر مي کنم که تا به الآن از من حمايت کرده و هميشه پشتم بوده. راه ها و طرز فکرهاي خيلي زيادي اين دوره به من ياد داد و نشونم داد جايي که در اوج نا اميدي بدبختي  هستم اين خودم هستم که مي توانم کاري انجام بدم. و شکر مي کنم از اين که اين آگاهي را با همه ي آدم ها سهيم مي شوي.

 

شماره : 2016

نام ونام خانوادگي: م. م. م.

 «بسمه تعالي»

الان حس مي کنم که تازه از مادر متولد شده ام و هيچ ذهنيت و تفکري دربار? شخصي ندارم.  من خيلي از خداوند شاکر هستم که اين دور? عبور را سر راه من گذاشت تا بتوانم ادامه زندگي ام را با آگاهي و چشمان باز طي کنم و بتوانم به همنوعان عشق بورزم.  جا داره از مربي عزيز و بزرگوارم(فريبا)هم قدرداني کنم که براي ما وقت گذاشت و با حوصله و بردباري صحبت هاي ما را پذيرفت و گوش داد و با    راهنمايي هاي خود دريچه اي جديد را به روي ما گشود.  در پايان اين شعر را تقديم مي کنم به فريباي عزيز:  زندگي صحنه يکتاي هنرمندي ماست       هرکسي نغم? خود خواند و از صحنه رود    صحنه پيوسته به جاست       خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد        با سپاس و تشکر فراوان      95/11/15

شماره : 2017

نام ونام خانوادگي: م. ه. ز. پ.

از يک حس عجيب برايت مي نويسم  روزي که دنيا تمام شده، دنياي رشد همراه با درد و دنياي ديگري آغاز شده، در آن روز خاطره کساني که در تاريکي دنياي رشد پيش قدم بودن را سهيم      مي شوم و لبخند مي زنم  که چگونه  چگونه مي شود کار خود را تمام کرد ...

 

 

شماره : 2018

نام ونام خانوادگي: م. ر. س.

دوست دارم کنار خانواده ام به سلامت زندگي کنم با فرزندم صادق باشم با خانم خودم هم صادق باشم آنها را با سلامت خودم شاد کنم هي قولي ندهم که عملي نکنم سروقت بيدار شوم به کارم عشق بورزم به انسانها عشق بورزم از شما مربي خوبم قدرداني مي کنم که لااقل مرا با خودم آشنا کرديد راهم را بتوانم پيدا کنم خودم باشم انقدر نگران آينده نباشم حرفهايم را قورت ندهم و بگويم هي امروز و فردا نکنم سپاس گذار همسرم باشم خدا را شاکر باشم که فرزند خوبي بهم داده است. خداوند را شاکرم که مرا آفريد ولي بايد وجودم را بسازم!

 

شماره : 2019

نام ونام خانوادگي: م. ک. م.

من هستم، روان درآب، رها در باد، پر از نور و انگار گاز بر سيبي زدم که تا به حال از دور و با دنيايي از ترس نگاهش کرده بودم و از کنارش گذشته بودم. حس مستي از طعم شيرين اين سيب و بوي آن آنچنان مجذوبم کرده که معناي زنده بودن و زندگي را با تک تک سلولهاي بدنم حس کردم. آرزو مي کنم لحظه هات سرشار از حس خوب زندگي باشه فريبا. انتخاب من موندن و بودن در اين راهه و مي خوام با تمام وجود در اين عالم منشأ اثر باشم. در سرزمين آگاهي        سپاس از تو       خدا رو شکر

 

شماره : 2020

نام ونام خانوادگي:م. ن. آ.      95/11/15 ساعت

حس خوبي به زندگي دارم. احساس مي کنم دوباره متولد شده ام در سن 55 سالگي و هرچه در خاطره دارم را دوست ميدارم چون وزن و سنگيني آن    خاطره هاي تلخ امروز حسرت هاي بيهوده را از من پاک کرده    من عاشق اميد و اميدواري شدم کل حس من اين مي باشد. زندگي وزن نگاهيست که در خاطره ها مي ماند.  شايد اين حسرت بيهوده که در دل داري شعله گرمي اميد تو را خواهد کشت.

شماره : 2021

نام ونام خانوادگي:م.خ.

    نديدم نشنيدم انتخاب كردم     به موضع خود در رفتارم آگاه نبودم       در مرگ زمان زندگي كردم        و حال تجربه امروز تاوان عمر رفته       شايد به بهاي آگاهي       شايدي كه مي خواهم بايد باشد            زندگي صندلي راحت آرامش بود       خود حرامش كرديم،

 

شماره : 2022

نام و نام خانوادگي: ن . م

فريبا جون خيلي قدردانم از وجودتون . خيلي خوشحالم که در زندگي ام گفتگوي شما رو شنيدم و با ابزارهاي ساده و کاربردي زندگي آشنا شدم . مرسي که ما آدم ها رو از اين پيچيدگي مسخره آزاد مي کنيد . از امروز انتخاب مي کنم که زندگي کنم . وقتي با شما گفتگو کردم شما خيلي ساده نقابم رو نشونم داديد و مثل مربي شنا هولم داديد تو استخر. شنا کردن اولش ترس داره ولي وقتي ياد مي گيريم خيلي ذوق داره .

 

شماره : 2023

نام و نام خانوادگي:م.خ.م.

تاريخ تولدِ من دست خودم نيست، اما تاريخ تحولم دست خودم است. احساس عجيبي دارم، مملو از حسِ غم و شادي، ترکيبي از اين دو.  غم براي اينکه نمي دانستم که نمي دانم وشادي براي اينکه اکنون تاکمي مي دانم که نمي دانم ... خوشحال، از اين بابت که براي خودم وقت گذاشتم که مي دانم همه ي تغييرهاي پيرامونم از خودم آغاز   مي شود. و تا حدودي فهميدم اکنون کجا هستم و فکر   مي کنم (خيلي وقتِ کمي دارم که زندگي کنم، و چه کارهايي که بايد بکنم و هنوز انجام ندادم)، اين تحولاتِ نسبي را مديونِ پرورش دهنده اي به نام فريبا هستم.     م.خ.م.        بي نهايت سپاس    96/4/23        زادروز تولدم و شروعِ تحولم

شماره : 2024

نام و نام خانوادگي: م.د.

سپاسگزارم که من را با زندگي کردن آشنا کرديد ويک نقطه عطف در نگرشم ايجاد کرديد .

 

شماره : 2025

نام و نام خانوادگي: ف.ا

يه قدرداني مي کنم از شما فريبا جان

  که باعث شدين دريچه ي نگاهم رو بازتر کنم به اطراف و اين باعث بشه که عزيزانم رو بهتر ببينم و از کنار آنها بودن بيشتر لذت ببرم و بفهمم که زندگي همين الانه، نه اون آينده اي که دنبالشم و اين باعث بشه که همين الان و همين لحظه به عزيزانم عشق بورزم بدون هيچ توقعي...ممنون و سپاسگزار از شما و همه ي آنهايي که در کنار شما بودن

 

شماره : 2026

نام و نام خانوادگي: م.آ

سلام فريبا جان

ازت سپاسگزارم و از تو قدرداني مي کنم بخاطر حضور وتوجه ات که باعث شد متوجه اهميت حواس 5 گانه ام بشم چون تنها راه ارتباط من با هستي همين حواس هستند....ازتو قدرداني مي کنم بخاطر نوع نگاهي که اکنون به زندگي دارم بابت اين که دريچه ي نگاهم بازشده به هستي سپاسگزارم که تو راهي به من نشون دادي و من قدم در راهي گذاشتم که ديگه هيچ قضاوتي ندارم فريبا ممنون که منو به اين جشن راه دادي، و شادمانم که با اين جشن بزرگ آشنا شدم، از اينکه به من شکرگزاري و سپاس رو ياد دادي..... من اين روزها چشم که باز مي کنم گردي زمينو درک مي کنم

 

شماره : 2027

نام و نام خانوادگي: س.ح.ح

تحول را انتخاب کردم  .     متشکرم .