رزومه خانم فریبا رحیمی

خانم فریبا رحیمی مربی کارگاه ها هستند که بیش از بیست سال به این تعهد یا بهتر بگوییم هنر مبادرت می ورزند.

ایشان همچنین عضو افتخاری هیات موسس و هیات مدیره موسسه فرهنگی و هنری اطلس پیدایش می باشند و  به صورت انحصاری و‌ داوطلبانه در موسسه فرهنگی و هنری اطلس پیدایش فعالیت می نمایند و هیچ گونه انتفاع مالی از فعالیت اجتماعی خود ندارند. اغلب پروژه ها و‌فعالیت های فرهنگی موسسه توسط ایشان طراحی و ارائه می گردد.

اسکرول به بالا