واتساپ اطلس پیدایش

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

21 می  مصادف با 31 اردیبهشت

 

تنوع فرهنگی چیست و چه تأثیری دارد؟

فرهنگ مقوله ایست که اساساً نمی‌توان تعریف دقیق با مرزبندی مشخص ارائه داد اما با تسامح می‌توان فرهنگ را مجموعه‌ای از سنن، عادات، آداب‌ورسوم، عقاید، باورها و رفتارهای یک ملت نامید که بر محیط جوامع و راه و روش انجام کارها تأثیر می‌گذارد.

اخیراً طیف وسیعی از مطالعات بر نقش تنوع فرهنگی در رشد، توسعه و افزایش خلاقیت انجام‌شده. به‌علاوه سازمان‌هایی همچون یونسکو با انتشار اعلامیه جهانی «تنوع فرهنگی»، ضمن به‌ رسمیت شناختن همه فرهنگ‌ها بر نقش محوری فرهنگ و تنوع فرهنگی تأکید کرده‌اند.

تنوع فرهنگی بخشی از میراث مشترک بشریت است که منبعی برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری است، می‌توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت مقایسه و آن را لازمه زندگی بشری دانست؛ ازاین‌رو برای استفاده نسل‌های حال و آینده باید پاس داشته شوند.

همه گوناگونی‌های قومی مختلف به‌عنوان سرمایه فرهنگی حفظ شود وگرنه درروند جهانی‌شدن کنونی که خواستار متحدالشکل شدن همه اقوام و ملت‌ها است، از بین خواهند رفت.

 

تنوع فرهنگی بُعد اصلی توسعه

پژوهشگران نشان داده‌اند: امروزه فرهنگ در کنار ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌عنوان بعد چهارم توسعه پایدار و حتی بعد مرکزی توسعه پایدار موردتوجه ویژه‌ای قرارگرفته است. طبق اظهار یونسکو فرهنگ در سطح جهان به‌عنوان یک توانمند ساز و کمک‌کننده به توسعه پایدار محسوب می‌شود.

وجود تنوع فرهنگی برای توسعه پایدار به‌موجب گسترش فرهنگ انسان می‌شود. همزیستی فرهنگ‌های مختلف باعث افزایش خلاقیت، انعطاف‌پذیری افراد، درک  تفاوت‌ها و موارد دیگر می‌شود.

چه مواردی باید برای پذیرش تفاوت فرهنگی انجام شود؟

فقدان درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر شده است. برای ایجاد صلح لازم است درک و تحمل متقابل بین فرهنگ‌ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ‌های دیگر را درک کنند این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد جنگ می‌شود. این فرهنگ باید از کودکی به افراد آموزش داده شود.

به‌طورکلی فرهنگ‌های مختلف دارای پیشینه‌های متفاوتی هستند ولی چون خواستار درک جهان و دستیابی به‌نوعی سازگاری و همکاری هستند، از پیشینه‌ها، اعتقادات و سبک‌های متفاوت زندگی به‌عنوان فرصتی برای هم‌افزایی با چشم‌اندازی به آینده‌ای روشن استفاده می‌کنند، و همین امر موجب می‌شود که هر فرهنگ با توجه به برخورداری از توان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بتواند در فرایند فعالیت کند.

پذیرش فرهنگ‌های مختلف پذیرش راه زندگی، ارزش‌ها و زبان این مردم است.

سخن پایانی

در این نوشتار درباره تنوع فرهنگی و تأثیر مثبت آن بر روی سلامت جامعه و افراد صحبت کردیم. در مسیر دستیابی برای رسيدن به سازمان دارای تنوع فرهنگی، کارهای بسياری باید انجام داد که مهم‌ترین آن آموزش است.

تنوع فرهنگی در کشور ایران باوجود برخورداری از یک هسته محوری شکل گیرنده، امری شناور است در دنیای امروز کمتر کشوری را می‌توان سراغ گرفت که از تنوع قومی و جمعیتی برخوردار نباشد. کشور ما در عین تنوع قومیتی به وحدت سرزمین رسیده است و این حاصل فرهنگ غنی ایرانی است.

0 دیدگاه ها
بازخورد داخلی
نمایش تمامی دیدگاه ها
اسکرول به بالا