زمان و مکان برگزاری کارگاه عبور

” زمان برگزاری کارگاه عبور ”   

روزهای پنجشنبه و جمعه  4 ، 5 ، 11 ، 12  آذر ماه

ساعت 13 الی 19:30

 

” مکان برگزاری کارگاه عبور “

تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی

مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی – سالن قلم

اسکرول به بالا