واتساپ اطلس پیدایش

سمینار مامان و بابا

توجه داشته باشید صرفا والدین و متاهلین امکان نام نویسی در این سمینار را دارند.

گذراندن کارگاه عبور برای حضور در این سمینار ضروری است.

 زمان: جمعه 24 دی ماه 1400 از ساعت: 13:30 الی 18:30

محل ارائه: مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی

ظرفیت سمینار تکمیل شده است.

 

اسکرول به بالا