واتساپ اطلس پیدایش

کلاس مقدماتی هومیوپاتی گیاهان

برای اولین بار در ایران دوره‌های آنلاین آموزش هومیوپاتی حیوانات و گیاهان

زیر نظر مدرسین و کارشناسان داخلی و خارجی حوزه هومیوپاتی توسط مؤسسه فرهنگی اطلس پیدایش ارائه می‌گردد.

این دوره‌ها طی 3 مقطع آموزشی و به صورت کلاسِ  برخط (آنلاین) برگزار می‌شود.

کلاس”آشنایی هومیوپاتی حیوانات و گیاهان”

کلاس”مقدماتی هومیوپاتی حیوانات و گیاهان”

کلاس”پیشرفته هومیوپاتی حیوانات و گیاهان”

کلاس “مقدماتی هومیوپاتی گیاهان” در تاریخ 29 بهمن و 6 اسفند برگزار می گردد.

 • کلاس ها به صورت غیر حضوری و آنلاین تشکیل خواهد شد .
 •  پس از گذراندن کلاس مقدماتی از طرف مؤسسه اطلس پیدایش به شرکت کنندگان گواهینامه مشترک موسسه، انجمن ارگانیک و جهاد دانشگاهی اعطا می‌گردد.
 • شهریه کلاس مقدماتی هومیوپاتی حیوانات 1،000،000 تومان می باشد.
 • شهریه کلاس مقدماتی هومیوپاتی گیاهان 1،000،000 تومان می باشد.
 • در راستای مسئولیت اجتماعی موسسه اطلس پیدایش،20٪ امتیاز شهریه  مختص دانشجویان رشته های مرتبط و اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است.ارسال مدرک مرتبط هنگام نام نویسی ضروری می باشد.
 • بعد از نام نویسی شهریه مستردد نمی گردد.
 • گذراندن یکی از دوره های زیر برای شرکت در کلاس های مقدماتی ضروری می باشد:

۱-کلاس آشنایی هومیوپاتی حیوانات و گیاهان

۲-سمینارها و وبینارهای هومیوپاتی حیوانات و گیاهان

۳-کلاس هومیوپاتیA

 • شرایط سنی برای شرکت در کلاس حداقل ۱۶ سال می باشد.
 • برای حضور در کلاس پیشرفته گذراندن دوره مقدماتی ضروری می باشد.
 • اطلاعات کلاس پیشرفته متعاقبا اعلام میگردد.
 • توصیه می کنیم در سایر کارگاه های موسسه اطلس پیدایش شرکت نمایید.
اسکرول به بالا