موسسه فرهنگی اطلس پیدایش با رویکرد سه گانه ی ارزش نهادن به زندگی، ارزش نهادن به سلامتی و ارزش نهادن به معیشت؛ فعالیت های متعدد فرهنگی، آموزشی، انتشاراتی و تحقیقاتی را متعهدانه انجام می دهد.

 

 

 

 

 

جهت تکمیل کلیه فرم های نام‌نویسی به بخش پذیرش مراجعه نمایید.

 

 

اطلاع رسانی