ورود اعضا

 
 

پذیرش مرحله اول

 

جهت نام نویسی اولیه و شرکت در جلسه پذیرش با تکمیل نمودن فرم ذیل اقدام فرمایید. این کارگاه آموزشی به مدت 5 جلسه ، (روز های پنج شنبه و جمعه) ، برگزار می گردد.

 

 

اطلاع رسانی