موسسه فرهنگی اطلس پیدایش با رویکرد سه گانه ارزش نهادن به زندگی، ارزش نهادن به سلامتی و ارزش نهادن به معیشت، فعالیت های متعدد فرهنگی، آموزشی، انتشاراتی و تحقیقاتی را متعهدانه انجام می دهد.

 

 

 

 

 

جهت نام نویسی کارگاه‌های موسسه به پذیرش مراجعه نمایید.

 

 

اطلاع رسانی