ارتباط با انتشارات

 

 

جهت خرید می توانید به یکی از راه های زیر اقدام فرمایید:

 

الف) تماس تلفنی

با شماره 02154932000 (داخلی2، انتشارات)

 

ب) مراجعه به سایت 

www.atlasbook.ir

 

ج) مراجعه حضوری

جهت هماهنگی با تلفن روابط عمومی تماس حاصل فرمایید.