اطلاعیه ها
تغيير شهريه دوره بيولوژي زندگي و آشنايي با هوميوپاتي کلاسيک ترم A

نام نويسى دوره آشنايى با بيولوژى زندگى و هوميوپاتى كلاسيك ترم A تا تاريخ 20 شهريور با شهريه 4/000/000 تومان و پس از آن با شهريه 4/400/000 تومان انجام خواهد شد .
توجه داشته باشيد پايان نام نويسي اين دوره 8 آبان ماه مي باشد.

جهت مشاهده تاريخ و ساعات برگزاري دوره از طريق لينك زير اقدام نماييد:

تقويم کارگاه ها