اطلاعیه ها
تغيير شهريه کارگاه اثر

 

 

توجه داشته باشيد نام نويسى كارگاه اثر از 31 ارديبهشت با شهريه 7 ميليون تومان انجام مي‌شود و پذيرش 9 خرداد آخرين فرصت براي حضور در كارگاه اثر مي باشد.