اطلاعیه ها
برنامه هاي موسسه اطلس پيدايش در سال 98

برنامه هاي جديد سال 98 شامل دوره تخصصي هوميوپاتي براي گياهان ، رونمايي ازکتاب و وبينار هوميوپاتي براي حيوانات و سمينار مسئوليت در تابستان و پاييز برگزار خواهد شد. شرايط نام نويسي به زودي در سايت اعلام خواهد شد.