اطلاعیه ها
سمينار مسئوليت

سمينار مسئوليت پس از 3 سال، در تاريخ 10 آبان 1398 توسط خانم رحيمي برگزار خواهد شد.
 

جهت اطلاع از شرايط و نام نويسي اين سمينار به قسمت پذيرش مراجعه نماييد.