اطلاعیه ها
امکان نام نويسي جوانان در دوره بيولوژي زندگي و آشنايي با هوميوپاتي کلاسيک

امکان نام نويسي جوانان 17 تا 20 سال در دوره بيولوژي زندگي و آشنايي با هوميوپاتي کلاسيک ترم A فراهم شده است .
جهت نام نويسي مهمان خود به بخش پذيرش مراجعه فرماييد