تاثیر داروی هومیوپاتی بر گیاهان

تجربه از درمان گیاهان به روش هومیوپاتی (خوانندگان کتاب انگلیسی)

Tanacetum vulgare (کاسنی):

Tanacetum D6: سوسکچه انگور سیاه (Otiorhynchus sulcatus) بر روی رز

1) ماه ژوئن امسال، متوجه شدیم که برگ رز هایمان کمرنگ شده اند، مثل افرادی که کم خونی دارند رنگ پریده شده بودند. رشد بسیاری از جوانه های تازه شان متوقف شد و پژمردند.

باعث و بانی همه این ها لارو چاق "سوسکچه انگور سیاه" بود که ریشه ها را در زیر زمین می خورد. روی خیلی از برگ ها هم جای گازهایش دیده می شد.

2)رزهای آسیب دیده به فاصله دو روز با Tanacetum 6D آبیاری شدند. پس از 2-3 هفته گیاه به طور قابل توجهی شروع به احیا کرد. جوانه های تازه اش سلامت بودند و می توانستند کامل رشد کنند. و دیگر هیچ بخشی آسیب دیده نبود.

مونیکا، کوپنهام، آلمان 2013

 

 

داروی پترولیوم

درخت کاتالپا (جوالدوزک) بزرگ 2.5 متری ما پاییز گذشته به صورت کامل هرس شد و تاج آن به شدت نازک شده بود. امسال در ماه جون (خرداد- تیر) تعداد بیشماری شپش های کوچک، سفید کمرنگ و پشمالو بر درخت پدیدار شدند، همزمان با آن ها لکه های سیاه روغنی در همه جای برگ های گیاه به چشم می خورد و بر زمین می ریختند.

در 22 ماه جون درخت با داروی پترولیوم 30  c( 6 گلبول در 20 لیتر آب) آبیاری شد و لکه های روغنی متعاقبا ناپدید شدند ولی لایه ای به مراتب چسبناک تر و درخشان به مانند عسل بر روی برگ ها و زمین زیر درخت هویدا شد .

7 روز بعد از داروی پترولیوم ما با همان دوز، از داروی سولفور 200c  ( 2 بار در بازه زمانی 5 روزه ) استفاده کردیم. بعضی از برگ ها در اثر مکیدن حشرات ریختن و از بین رفتند، اما تعداد شپش کم کم تقلیل یافت.

در 9 ماه جولای (تیر – مرداد) 2015 از داروی ماوته  30c  ، با حل کردن 8 گلبول در 30 لیتر آب  به صورت آبیاری برای گیاه استفاده شد . و بعد از آن تعداد شپش به سرعت کاهش یافت و در 14 ماه جولای ( تصویر دوم ) شپش ها کاملا از بین رفتند.

کرنلیا ماوته 2015

 

کنه عنکبوتی سفید بر درخت سیب

تاریخ درمان : 12 جون 2010

گیاه : درخت سیب –کاشته شده در پنجره آشپزخانه 

بیماری : هجوم کنه عنکبوتی سفید

تحلیل و بررسی : داروی امیبلیسیوس با پتنسی D 6

درمان : آبیاری و غبار پاشی 10 میلی لیتر در 10 لیتر آب 

13 ماه جون : تارهای کنه عنکبوتی با قدرت فشار آب پاک نمی شدند 

27 جون : هجوم متوقف شد ، هیچ گونه تاری دیده نمی شود 

و هیچ گونه اثری از سرایت به گیاه دیگری هم دیده نمی شود

Edda S.Schwaigern 2013