سمینار جوانان
شماره : 2085

نام و نام خانوادگي: پ.ر
مرسي فريبا که از گيجي خودم آگاهم کردي. از اينکه چقدر بي فکر و بي ‌برنامه و چشم بسته زندگي مي‌کنم  مطمئناً اين سمينار خيلي چيزها رو تو آينده و تو انتخاب‌ها و رفتارم براي زندگي تغيير داد.  ممنون که فرصت شرکت تو اين سمينار رو بهم دادي.

شماره : 2086

نام و نام خانوادگي: پ.خ.ف

فريباي عزيز من طي اين 2 روز با کمک آگاهي بخشي هاي شما متوجه بعضي خلاء ها درون شخصيت خودم شدم. فهميدم که چقدر من و نسل من مدعي هستيم، تا امروز من فکر مي کردم که اين فقط من هستم که فکر مي کنم لايق بهترينم، امّا ديدم که همه اين پندار را در درون خود دارند، اين چيز بدي نيست تا زماني که با دوز و کلک و زرنگ بازي همراه شود. در رابطه با ارتباط با پدر و مادرم ديگر نمي خواهم قضاوتي داشته باشم، مي خواهم دست از پافشاري بيهوده از هر چيز بردارم، مي خواهم ديگر از کسي توقع نداشته باشم، فهميدم اگر کسي کاري برايم انجام مي دهد وظيفه او نيست. هميشه فکر مي کردم، مگر مي شود کسي هم در دنيا باشد که با اين کيفيتي که من از درون سرم به دنيا نگاه مي کنم نگاه کند، مگر کسي به اندازه من زرنگ و باهوش است. ديدم که زيباترين کار بي ادعا بودن است. متواضع بودن امّا در عين حال مقتدر بودن. از همين لحظه که از اين درها بيرون بروم ديگه انسان قبل نيستم، بهتر است بگويم از همين لحظه ديگر آدم سابق نيستم، اين را هم مي دانم که ممکن است بعد از اين روز و گذر زمان فراز و نشيب هايي را تجربه کنم که اوضاع پيچيده اي پيدا کنم، امّا اين را مطمئن هستم که هيچ کدام از صحبت هاي شما را فراموش نکنم، سنجش از امروز چراغ راه من است.
1396/2/1

شماره : 2087

نام و نام خانوادگي: د. م.

يکي از مهم ترين تجربه اي که تو اين دو روز تونستم کسب کنم اينکه اين منم که واقعأ نمي تونم درک کنم پدر و مادرم اونا نيستن که منو درک نکنن و حتمأ نهايت تلاشمو مي کنم از اين جا که برم درک کنم اونا رو بتونم بفهممشون اين منم که بايد اونا رو بفهمم. انقدر ازشون دور بودم تو اين مدت انقدر ارتباط نداشتم باهاشون و حرفاشونو اصلأ نمي خواستم بشنوم حتي نمي خواستم حرفاشونو بفهمم چون گوش نمي کردم که دارم به اين مدت دور بودن ازشون غبطه مي خورم و مي فهمم چه اشتباهي کردم. چه شناختي که نسبت به خودم نداشتم و هنوزم ندارم  ولي مي تونم بگم حداقل فکرم درگير شده و شايد بتونم در گذر زمان به خودم و اينکه چي ميخوام باشم برسم.

شماره : 2088

نام و نام خانوادگي: ا.ش


سلام بر فريبا..!!!  ميگن که اگر حتي يک نکته هم از يک جلسه يادبگيري کافيه..!!! چيزي که من فهميدم اينه که من اداي "مسؤليت اتفاقات رو پذيرفتن" رو در مياوردم ... فهميدم که من تو اتفاقات گذشته گير کرده بودم و عدم آرامش درونيم باعث عدم پيشرفتم ميشد... ممنون که اين موضوع رو بهم فهموندي کاش 4سال پيش همچين دوره اي وجودداشت که من چيزهايي که از راه سخت تو اين 4 سال فهميدم رو همون موقع متوجه مي شدم... ازين به بعد حتماً در دوره ها مخصوصاً هميوپاتي و عبور شرکت مي کنم باز هم ممنون از شما...

شماره : 2089

نام و نام خانوادگي:  ز. م.

ممنون فريبا جون بابت اينکه به من فهموندي که هويتم چيه و من چه جوري بايد با ديگران ارتباط برقرار کنم. چيزي که توي ارتباط مهمّه کيفيت نه کميّت و من بر عکس اين رو فکر ميکردم . اوّل از خانوادم شروع مي کنم چون اونا تکرار نشدني هستند مثل لحظه هايي که داره مي گذره. ممنون بابت وقتي که براي ما گذاشتي.

شماره : 2090

نام و نام خانوادگي: س. س.

سلام  ممنون از همه ي عزيزاني که کمک مي کنند تا اين سمينار برگزار شود.  اين سمينار به من کمک کرد که به دوره ي جواني با دقت بيشتري نگاه کنم و از اهميت آن آگاه شوم. بفهمم که مقدمات ساختن يک آينده ي خوب، چگونه فراهم مي شود يعني خودم بايد آن را بسازم. اميدوارم بتونم با آموزه هاي اين دو روز، اين دوره ي مهم را به بهترين شکل طي کنم.

شماره : 2091

نام و نام خانوادگي: ف.ق

 سلام . متشکرم . واقعاً سخته ، سخته فهميدن يه سري چيزايي که ساده بوده وکلي سخت گرفتم به خودم وخانوادم. خوشحالم که بيشتر آگاه شدم . انقد واسم سنگين بوده و هست که اين سنگيني از طريق اشک داره از چشمام خارج ميشه . خيلي سعي کردم بتونم دستمو بالا بگيرم و صحبت کنم اما نتونستم و پشيمونم. سخته 21 سال از پدرت ومادرت دور باشي و سر همين موضوع کلي مسئله واسه خودت درست کني و توش گير کني و نتوني جمعش کني گاهي . اميدوارم بعد اين دوره بتونم به آرامش برسم آرامشي که از اول نوجواني تا الان نداشتم و هميشه باهاش درگير بودم و زجر کشيدم اما با غدي تمام با غرور ادامه دادم . من واسه خانوادم خيلي غرور داشتم و ديگه نمي خوام اينطور باشه . دلم مي خواد دست پدرمو ببوسم . دلم مي خواد بغلش کنم و بغلش گريه کنم و خالي کنم عقده 21 سال زندگي با حضور پدر و بدون داشتنش ...      متأسفم برا خودم ممنونم از همتون از شما فريبا جان  واز معرفم خانم ک.   و   ا.ن

شماره : 2092

نام و نام خانوادگي: م. ع

سلام به فريبا عزيز از شما خيلي ممنون هستم که منو با دنيا و افراد اطرافم آشنا کردي. تا حالا کسي با من اينجوري صحبت نکرده بود من درخانواده يک فرد جدي هستم ولي شما به من ياد دادي اعزاي خانواده رو دوست داشته باشم. من از شما واقعاً ممنون هستم که منو با هم سن و سالهاي خودم بيشتر آشنا کردي و منو آگاه کردي که بجز نظر من بقيه هم حق نظر دادن دارند. من از شما خيلي تشکر ميکنم و اميدوارم هميشه سلامت باشين و اين کارتون رو ادامه بدين .