واتساپ اطلس پیدایش

 اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

 

با همکاری و تلاش و کوشش مستمر مدیران و همکاران، داوطلبین به ویژه برنامه ریزی، نظارت و پیگیری مدیریت واحد نظارت و کیفیت، در موسسه اطلس پیدایش سیستم مدیریت کیفیت استقرار یافته و این موسسه موفق به اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 از شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران گردید.

اسکرول به بالا