واتساپ اطلس پیدایش
حراج!

کارگاه های پرورشی یک روزه سال 1401

کارگاه عبور را گذرانده‌ام*
کارگاه اثر را گذرانده‌ام*
کارگاه‌ها*

توجه فرمایید:

  • برای شرکت در کارگاه قصه و هنوز، گذراندن کارگاه عبور ضروریست.
  • برای شرکت در کارگاه بحران و همکاری، گذراندن کارگاه اثر ضروریست.
  • امکان نام نویسی همزمان برای هر4کارگاه وجود دارد.
  • شرکت در این کارگاه به هیچ عنوان جنبه درمانی نداشته و فقط در راستای پرورش و فراگیری مهارتهای زندگی میباشد.
  • تکمیل فرم به منزله ی نام نویسی قطعی نیست.
  • پس از نام نویسی قطعی شهریه مسترد نمی گردد.
  • درصورت عدم تایید فرم از سوی موسسه شهریه به صورت کامل مسترد می شود

ریال

اسکرول به بالا