ورود اعضا

 
 

پذیرش مرحله اول

 

جهت نام نویسی اولیه و شرکت در جلسه پذیرش با تکمیل نمودن فرم ذیل اقدام فرمایید. این کارگاه به مدت5 جلسه ،(روز های پنج شنبه و جمعه) از ساعت 11 الی 19 و با حدود 150 نفر شرکت کننده ، برگزار می گردد.

 

 

اطلاع رسانی