واتساپ اطلس پیدایش

خیر مقدم

در این موسسه، با شرکت در کارگاه هایی در زمینه ی مهارت های زندگی، به صورت حضوری و تجربی، دیدگاهی متفاوت در ارتباط با زندگی و دنیای پیرامونتان فرا خواهید یافت که می تواند برای شما در زندگی واقعی ابزاری بسیار ساده و کاربردی برای خلق آنچه که در زندگی به دنبال آن هستید، باشد. شاید کمی نزدیکتر شدن به خودتان دریچه وسیعتری را به رویتان بگشاید.

این کارگاه پرورشی به مدت 4 جلسه (روز های پنج شنبه و جمعه)، برگزار می گردد.

آب

الفبای زندگی

شاید نگاهی به وضعیت زندگیمان، دریچه ای نوین را به رویمان باز کند.

این کارگاه پویشی است در زندگی

مهمان محترم، لطفا وقت گرانبهای خود را با مطالعه این سایت، بیهوده تلف نکنید.

ورود به این منزل شاید کمی دشوار باشد.

به هر حال اینجا ایستگاه زندگی است.

آیا در زندگی ات هنوز هم بازنده هستی، یا زنده هستی؟

آیا بودن و بوییدن زندگی را می دانی؟

آیا با زندگی ات، زندگی میکنی؟

اسکرول به بالا