واتساپ اطلس پیدایش

نام نویسی کارگاه اثر 2

 • با سپاس و خیر مقدم به شما

  توجه : درخواست ما از شما این است: جواب سوالات را ساده، مشخص و دقیق بنویسید.


 • مشخصات فردی

 • توجه فرمایید:
  • شرکت در این کارگاه به هیچ عنوان جنبه درمانی نداشته و فقط در راستای پرورش و فراگیری مهارتهای زندگی میباشد.
  • تکمیل فرم به منزله ی نام نویسی قطعی نیست.
  • پس از نام نویسی قطعی شهریه مسترد نمی گردد.
  • درصورت عدم تایید فرم از سوی موسسه شهریه به صورت کامل مسترد می شود.
  • حضور در کلیه جلسات رویداد ضروری است.

100,000,000 ریال

اسکرول به بالا