واتساپ اطلس پیدایش

رزومه خانم فریبا رحیمی

خانم فریبا رحیمی مربی کارگاه ها هستند که بیش از بیست و پنج سال به این تعهد یا بهتر بگوییم هنر مبادرت می ورزند.

ایشان همچنین عضو افتخاری هیات موسس و هیات مدیره موسسه فرهنگی اطلس پیدایش می باشند و  به صورت انحصاری و‌ داوطلبانه در موسسه فرهنگی اطلس پیدایش فعالیت می نمایند و هیچ گونه انتفاع مالی از فعالیت اجتماعی خود ندارند. اغلب پروژه ها و‌ فعالیت های فرهنگی موسسه توسط ایشان طراحی و ارائه می گردد. ضمنا ایشان دارای مدرک مهارت های زندگی از جهاد دانشگاهی و دانش آموخته هومیوپاتی از دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشند .

اسکرول به بالا